ve II. turnusu členové Klubu prodali
81%
ze všech býků OK katalogu

Aktuality

15.04.2024
Vážení přátelé, v příloze naleznete OK katalog 2024, který obsahuje 67 býků nabízených ve druhém turnusu. Můžete si vybrat z toho nejlepšího, co letošní ročník nabízí. Přejeme úspěšné výběry a prodeje.
17.03.2024
V pátek 22.3.2024 se uskuteční volební schůze do všech orgánů Klubu a plemenné knihy plemene Aberdeen Angus. Za náš klub jsou nominováni tito kandidáti:

Člen Rady plemenné knihy:

Petra Matějíčková
Tomáš Božák
Milan Bílek
Jan Hromas

Předseda Klubu/zástupce ve Výboru:

Jan Hromas

Stručná představení jednotlivých kandidátů naleznete v přiloženém souboru.
Ekonomické hodnocení chovů a šlechtění
10.02.2024
Po několika letech se VÚŽV Praha Uhříněves vrací k ekonomickému vyhodnocování chovů do kterého byli mnozí z nás zapojeni. V novém projektu nabízí na základě zaslaných údajů zhodnocení produkčních a reprodukčních ukazatelů a vyhodnocení nákladovosti a rentability. Toto hodnocení poskytuje srovnání s dalšími chovy a odhaluje "bolestivá místa" v ekonomice každého chovu. Proto vřele doporučujeme zapojení se do tohoto projektu. Podrobnosti v sekci dokumenty.
Evropské Angus Fórum - Německo
29.01.2024
Po odkladu, který byl způsoben kovidovou infekcí, se v červenci 2024 uskuteční Evropské AF v Německu.
Program:
10.7. přivítání s společná večeře v Steigenberger Hotelu Frankfurt
11.7. návštěva farem v Hesensku, přenocování v Bad Arolsen
12.7. návštěva Weidemann, farem okolo Hannoveru, večeře a přenocování v Hannoveru
13.7. Zemědělská a Angus Show v Tarmsted, přenocování v Hamburku
14.7. prohlídka přístavu a města Hamburk, návštěva farem v Meklenbursku a západním Pomořansku
15.7. návštěva farem v Meklenbursku a Brandenbursku, barbecue a přenocování v Potsdam
16.7. Schůze Evropského AF, prohlídka Berlína, závěrečná večeře
17.7. odjezd z Berlína, přesun na letiště Frankfurt
další informace a podrobnosti o akci zveřejníme brzy.
BVD FREE - jasná výzva
27.01.2024
Vzhledem k rozšíření území prostých BVD (bovinní virová diarhea) v zemích našich potencionálních zákazníků (Rakousko, většina zemí Německa) se získání statutu chovu prostého od této nákazy stává důležitou podmínkou pro případné obchody. Navíc se touto nákazou začínají zabývat i další nečlenské země EU a zařazení podmínky "chov BVD prostý" do veterinárních certifikátů se zdá být jen otázkou času. Některé z chovů našeho Klubu tento status již v roce 2023 získaly, jiné o něj usilují. Získání statusu není podle metodiky SVS nijak složité, vyžaduje však systematický přístup a samozřejmě potřebný čas. Vaše rozhodnutí a získání statusu je rozhodnutí pro usnadnění budoucích obchodů. Na druhé straně lze očekávat určité problémy spojené s mícháním zvířat z chovů BVD prostých s těmi bez statusu (výstavy, svody, ale i nákup plemeníků do stáda). Je nutné si uvědomit, že naprostá většina "odchovu býků u chovatele" zvířata na BVD netestuje a není tedy žádná informace o jejich zdravotním stavu v této oblasti. Bohužel neexistuje finanční podpora státu při testování a přestože je zájem SVS na potlačení této nákazy, je jen na chovateli, zda se do této práce na své náklady pustí.
II. turnus
členové Klubu prodali v II. turnusu
81%
ze všech býků OK katalogu
Cenná trofej z Brna:
členové Klubu získali titul
Grand šampion
+ titul nejlepší chovatelská skupina
NVHZ Brno 2023:
členové Klubu získali
11 medajlí
AA rekord 2023:
Nejlépe prodaný AA býk v roce 2023
163.000 Kč
Mewil Chamurapi 3L, reg. AAB-205